İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜ DAHA GÜÇLÜ

Posted on

Yeni trend: insan gücü

İş makinaları sektörü için yetişmiş kalifiye insan gücünün önemine değinen Öztoygar “Globalleşen dünyada, artık, sermayeye ulaşmak, bilgiye ulaşmak çok kolay hale gelmiştir. Ancak burada farkındalığı oluşturacak olan “Yetişmiş İnsan” gücüdür. Dünyada artık yeni trend insan gücüdür diyebiliriz.  Sektörümüz için de aynı durum geçerlidir. İmalattan, satışa, satış sonrası hizmetten, teknik personele kadar tüm firmalar bir arayış içerisindedir. Bu arayışın en önemli kaynağı olan Meslek Liseleri bizlerin vazgeçilmez kaynağıdır” diye konuştu.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, ülkemizde iş makinaları bölümlerinden mezun olan tüm öğrencilerin sektörü seçmeleri halinde, ihtiyacın karşılama oranının % 5 olduğunu söyledi. Öztoygar “Bu oran bile sektörün ihtiyacının ne kadar fazla olduğunun göstergesidir diyebiliriz. İşte buradan yola çıkan eğitim komitemiz, çok güzel faaliyetlere imza atmış ve atmaya da devam edecektir. Bu konu hepimizin çözmesi gereken ve destek olmamız gereken milli bir meseledir” dedi.

Öztoygur, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Makine Tanıtım Grubu’nun desteği ile MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU kısa adı ile MAKFED’in kuruluşunda  İMDER’in de bulunduğunu söyledi. Başkan Öztoygar, İMDER’in, MAKFED yönetim kurulunda görev alacağını belirtti.

 İMDER GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Pendik Green Park Otel’de 20 Ocak 2015 günü yapıldı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar’ın konuşması ve sunumuyla başlayan toplantıda geçmiş dönemdeki sektörel faaliyetleri ve gelecek dönemlere yönelik faaliyet önerileri, hedefleri ele alındı.

Ülke ekonomisinin de ele alınarak değerlendirildiği sektörel faaliyetlerle ilgili Halil Tamer Öztoygar yaptığı konuşmada, daha önce 2015’de yapılması öngörülen “2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi” nin 2016 yIlında yapılacağını söyledi.

Öztoygar, 2002 senesinde kurulan İMDER’in 2011’de 27 olan üye firma sayısını 2014 yılında 36 üye firmaya çıktığını, 2017 yılında ise hedefin 60 üye firmaya ulaşmak olduğunu kaydetti. Halil Tamer Öztoygar, “Önümüzdeki dönemde, sektörde iş ve inşaat makinalarının tamamlayıcı unsurları olan dünyada belli bir yeri ve bilinilirliği olan firmaları, yedek parça, yan sanayi, motor, lastik ve ileriye dönük olarak da kiralama sektörü ve hizmet sağlayıcılarını da tıpkı nihai ürün üreten firmalar gibi kademeli olarak IMDER ailesine dahil etmeyi planlamaktayız” dedi.

Ekonomik değerlendirmeler

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, 2014 yılına dair ekonomik değerlendirmeleri ise şöyle: “Dünya ekonomisinde büyüme beklentilerin altında gerçekleşirken, ABD Merkez Bankasının Para Politikasında belirleyici olduğunu gördük. Doların güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki beklenmedik gerileme de 2014 yılının en önemli olaylarıdır diyebiliriz. 2015 yılı için ise öngörüler; büyümenin %2,8 civarında olacağı ve petrolün 50-60 USD arasında olacağı yönündedir. Avrupa Birliğinde ise ekonomik duruma baktığımızda; büyüme ivme kaybederken, deflasyon endişesi artmakta ve Euro zayıflamaktadır”

Satışlarda daralma

Öztoygar, İMDER’in 2014 yılını komşu ülkelerde yaşanan problemler ve ülkemizdeki bazı ekonomik sıkıntılara rağmen, 11.500 makine satış adedi ile kapattığını söyledi. Öztoygar “Geçen yıla göre toplam satış adetlerinde %13 civarında bir daralma meydana gelmiştir. 2015 yılı için ise, en iyi ihtimalle, 2014 satış adetlerine ulaşacağımızı öngörmekteyiz. 2005 – 2014 yılları arasında toplam satış adetleri içerisinde bazı ürün gruplarının payında azalma gözlenirken, özellikle mini makine ve teleskobik taşıyıcıda bir artış gözlenmektedir” diye konuştu.

Bölgelerdeki satış oranlarına bakıldığında ise İstanbul Anadolu yakasının payının düştüğünü belirten Halil Tamer Öztoygar “İstanbul Avrupa ve İzmir’in payında artma gözlemlenmektedir. En istikrarlı pazarın ise iç Anadolu bölgesi olduğu görülmektedir” dedi.

Rakamsal tahminler

İMDER Başkanı halil Tamer Öztoygar’ın sektörle ilgili rakamsal tahminleri ise şöyle:

Global ölçekte iş makinaları sektöründe önümüzdeki 4 yıl boyunca Avrupa’da 125.000 adet yıllık satış tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika’da bu rakam ortalama 160.000 adet, Japonya’da 80.000 adet, Çin’de 250.000 adet, Hindistan’da 55.000 adet ve diğer ülkeler için de 200.000 adet olarak tahmin edilmektedir. 2018 yılı için beklenen toplam satış ise 104 milyon USD olarak tahmin edilirken, 2015 için bu değer 96 milyon USD olarak ön görülmektedir.

Vizyon 2023 için;  ihracatı 10 Milyar USD, ithalatı 10 Milyar USD, Sektör Ticaret Hacmi 30 Milyar USD, Türkiye Dünyanın 6. Büyük pazarı olacağı, Avrupa’nın En Büyük 3.İş Makinaları Pazarı olacağı, Avrupa’nın en büyük 5.iş makinaları imalat sanayi olacağı ve Satış Adetlerinin 20.000 adet seviyesine ulaşacağını ön görmekteyiz.
Yeni dönem projeleri

Halil Tamer Öztoygar, “2023’e 10 Kala” Uluslararası İş Makinaları Kongresi’nin 2.sininin  planlandığını söyledi. Öztoygar, iş makinaları sektörünün daha geniş ve modern bir fuar alanına ihtiyacı bulunduğunu kaydederek “Bu bağlamda sektörümüze bir fuar alanı kazandırmak için yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. 2017 yılında sektörümüz hak etmiş olduğu modern bir fuar alanında ürünlerini sergileme fırsatı bulabileceğini ümit ediyoruz” dedi.

Öztoygar, 2015’yılı içinde mesleki eğitim konusunda MEB ile Mesleki Eğitim Çalıştayı yapmayı planladıklarını, mesleki eğitimi özendirici “Kamu Spotu” çalışmaları için de start vereceklerini söyledi. İMDER Başkanı Öztoygar konuşmasına şöyle devam etti: “MYK ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; akreditasyon konusunda İMDER olarak çalışmalara başlayacağımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Piyasa Gözetim ve Denetim ve Satış Sonrası Hizmet konusunda daha etkin çalışılması gerekmektedir. Bu konuda bizler dernek olarak gerekenleri yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket etmekteyiz. T.C. Ekonomi Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz URGE yani “Kümelenme” Projesi ile birlikte; İmalat Zirvesi, Dernek Bünyesinde İmalat Biriminin Kurulması, Belgelendirme ve Test merkezi konusunda daha etkin rol üstlenme için alışmalarımıza devam edeceğiz. Sektöre ait istatistiksel veri toplama, yayınlama çalışmaları ve etik değerler için Rekabet Kurumu Danışmanlığı ile çalışmalara başlayacağız. Öte yandan, sektörümüze ait bir mevzuat portalı ve birimi oluşturma çalışmalarına da önümüzdeki dönemde başlayacağız”

Komitelerin değerlendirmesi

İMDER Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Başkan Halil Tamer Öztoygar’ın konuşmasının ardından komite başkanlarının sunumları yapıldı. Kongre Komitesi adına Cüneyt Divriş, Eğitim Komitesi adına Ömer Meti, İmalat ve Kamu İlişkileri Komitesi URGE Projesi adına Merih Özgen, Mevzuat ve Teknik Komite adına Uğur Özkan, DMO Komitesi adına Aydın Karlı, Genişleme Komitesi adına Merih Özgen, Uluslararası İlişkiler, Fuar ve PR Komitesi adına Faruk Aksoy, Kırma Eleme Sektör Komitesi adına Rıza Toprakçı, Vinç Sektör Komitesi adına Hüseyin Şatır, Asfayt ve Yol Ekipmanları Komitesi adına Remzi İspanoğlu, Beton Santral ve Ekipmanları Sektör Komitesi adına Onur Alpaydın, Kiralama Sektör Komitesi adına Cihan Ünlü, Mini Kompakt Makine ve Ektipmanları Sektör Komitesi adına Fuat Alyar değerlendirmelerde bulundular.

Sektörün sıkıntıları ve talepler

Öztoygar, KDV’de uygulanan farklı oranların sektörü olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek taleplerini şöyle özetledi: “Bu konuda devletin ilgili kurumlarından konuyu tekrar incelemelerini ve yatırım mallarında KDV ve Leasing uygulamalarının yeniden gözden geçirilerek sabitlenmesini talep ettik. Model yılı uygulamasının artık tamamen kaldırılarak, sektörün önünün açılmasını istiyoruz. Bu konuda 2015 yılında gerekli girişimlerde bulunacağımızı da buradan belirtmek istiyoruz. Mevcut ve Yeni Yatırım Stratejisi ve Politikasın; Vizyon 2023 hedefleri doğrultusunda yeniden revize edilmesi gerekmektedir. Bu stratejilerin ise sonuçlarının ölçülebilir olması ve bu sayede sonuçları daha iyi mukayese edilebilecektir. 10 milyar USD ihracat hedefi için iş ve inşaat makinaları sektörüne en az 6 milyar TL değerinde yeni/yabancı yatırım yapılması/gelmesi gerekmektedir. Hem yurt dışı hem yurt içi Finansal Kredi ve destek çalışması için Eximbank desteğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi önemlidir. Burada iki ayrı konu belirtilebilir: ilki, İhracat sigorta kapsamının genişletilmesi, limitlerin artırılması ve primlerin azaltılması, diğeri ise doğrudan yurt dışı müşterilere kredi tesis edilmesidir.”

Ekonomi Bakanlığı ile 2. El ithalat kısıtlaması hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Öztoygar “2.el İthalat kısıtlamasının Yerli üretimi olan ürünlerde AB üyeliğine kadar devam etmesi, Ülkemizde
imalatı yapılan makinaların 2.ellerinin ithalinde kısıtlamanın devam etmesi gerekmektedir. Bu konuda taviz verilmesi imalat sektörüne çok zarar verebilecektir” dedi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s