MAKİNA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Posted on

  Mevcut uygulamaya göre gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç olmak üzere il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri ise belediyelerce yapılmaktadır. Farklı kurumlarda farklı düzenlerde kayıtların tutulması sonucunda stratejik kararların alınmasını sağlayacak tek tipte bir istatistik kaynağı bulunmamaktadır.

     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Sistemi dahilinde makine tescil uygulaması geliştirilmesine dair çalışmalar sürdürülmektedir.

     Bilhassa KOBİ’lerin finansmana erişiminde yaşanan sıkıntıların halen devam ettiği görülmektedir. İmalat yapan bir firmanın elindeki en büyük yatırım yine kendi tesislerindeki sabit makina parkı yani tezgâhlarıdır.

     Her ne kadar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde, bankaların teminat olarak kabul edecekleri değerlerin belirlenmesine yönelik bir sınırlama bulunmamakta ise de bahse konu değerler sözleşme ilişkilerine hâkim olan özel hukuk hükümleri doğrultusunda kararlaştırılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu makinaların teminat olarak kabul edilip edilmemesi bankaların inisiyatifine bırakılmıştır.

     1.3 no’lu tedbir ile makinaların resmi olarak kayıtlarının tutulması sonucunda 2.4 no’lu tedbirde ifade edilen bankaların teminat kabulü ile ilgili çekincelerinin giderilmesi mümkün görülmektedir.

     Günümüzde her türlü imkân ve kabiliyetin alıcılara tanıtılması ve pazarlanması noktasında en önemli ortam, tartışmasız ki internet platformudur. Müşterilerin aradığı ürünlere hızlı bir biçimde ulaşması, ülkemiz sanayicilerinin rekabet edebilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir.

     Bu fikirden hareketle, Sanayi Sicil Sistemi düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından, bu sisteme ait veri tabanının kısıtlı olarak makine sektörü özelinde hem Türkçe hem de İngilizce olarak kamuoyu ile paylaşılmasının sektöre büyük fayda sağlayacaktır.

     Sanayicilerin, küresel rekabet ortamında ihtiyaç duydukları diğer bir unsur ise yurtdışındaki müşterilerine sunabildikleri finansal imkânlardır. Bu imkânların başında pek çok yabancı ülkede de aynı isimle faaliyet gösteren EXIMBANK kredileri ve sigortaları gelmektedir.

     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) arasında, EXIMBANK’ın yeni hayata geçirdiği programların tanıtılması ile sanayicilerin EXIMBANK görev alanı kapsamında yaşadıkları sıkıntıların paylaşılması adına yoğun bir biçimde işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

     Bu doğrultuda, 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da makine, demir-çelik ve seramik sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ile eşgüdümlü olarak geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, katılımcılara EXIMBANK ürünleri arasına yeni eklenenler mekanizmalar ile kapsamı geliştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler verilmiştir.

     Makina sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin üzerinde birikmiş olan KDV iadesi yük oluşturmaktadır. Gerek teşvik belgeli ve KDV muafiyetli yatırımcılara yapılan satışlar dolayısıyla, gerek ihracat dolayısıyla tahakkuk eden KDV’nin iadesi işlemleri ve gerekse yüksek KDV’li hammadde girişi, düşük KDV’li ürün çıkışı dolayısıyla imalatçı üzerinde kalan KDV yükü, sağlanan bazı kolaylıklara rağmen hala zaman alıcı işlemleri ve mali müşavir raporu veya banka teminat mektubu gibi prosedürleri zorunlu kılmakta, bu durum imalatçının nakit akışını olumsuz etkilemektedir.

     Konuya çözüm getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Hızlandırılmış İade Sistemine (HİS) ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır. Bu sistemden faydalanılması amacıyla belirlenmiş olan limitlerin, büyük çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan makina sanayicileri için halen yüksek olduğu düşünülmektedir.

Reklamlar

MAKİNA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER” için bir yanıt

    block machine for sale in south africa said:
    Nisan 8, 2015, 11:00 am

    teşekkürler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s